boomogen

Sjamanistische healing technieken

In de sjamanistische denkwijze heeft ieder mens een ziel (levenskracht). En deze ziel kan door verschillende oorzaken zieledelen kwijtraken. Bijvoorbeeld door traumatische gebeurtenissen. Het gevolg hiervan kan zijn dat deze mens ziek wordt, last krijgt van verslavingen, van stress, chronische depressies, niet volledig in zijn kracht staat, enzovoort. De sjamaan ziet deze verdwenen kracht in de andere wereld. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een ziek dier zijn, of als een verdrietig kind. Hij kan het daar vinden, genezen, en weer bij de cliënt terug brengen. Hij brengt dan het zieledeel met de verloren kracht terug. Niet dat zielige kindje, maar de verloren kracht!
Deze techniek heet soul retrieval, en betekent in dit geval het herstellen van de heelheid van de ziel.
Een andere techniek, extracties, is het verwijderen van energieën die niet bij jou horen.
Je wordt ziek omdat je van iets teveel hebt, of omdat het niet bij jou hoort. Dit kunnen bijvoorbeeld gedachten patronen zijn die je ooit zijn opgedrongen (opvoeding, dogma’s).Een sjamaan kan de binnengedrongen ziekmakers zien en vervolgens verwijderen met een speciale techniek.
Een andere taak van de sjamaan is het begeleiden van overledenen. Soms blijven zielen door gehechtheden, of omdat ze zich niet bewust zijn van hun overlijden, in onze wereld ‘hangen’. Dat is niet goed, noch voor de overledenen, noch voor de levenden.
In deze gevallen kan een sjamaan contact maken met de ziel van de overledene, en deze begeleiden naar de plaats waar hij wél hoort.

Met bovenstaande technieken kan een sjamaan optreden als genezer, als ziener, maar ook als begeleider van stervenden en overledenen.
De effecten van deze technieken zijn niet te voorspellen en verschillen per persoon. Maar over het algemeen staan mensen ineens sterker in het leven en voelen zich sterker. Natuurlijk zijn er ook effecten op lichamelijk gebied. Eczeem of astma kan verdwijnen. Ook mensen met psychische problemen kunnen hulp en inzicht ondervinden in hun problematiek. Sjamanistische technieken zijn niet alles, maar kunnen een prachtige aanvulling zijn op reguliere en andere alternatieve geneeswijzen.