Verhalen en Verbeelden

Sinds 2007 gebeurt het me regelmatig: na een (reiki)meditatie komen spontaan innerlijke beelden in me op, waarin ik dingen zie, of gesprekken voer met een wijze gids. Die innerlijke beelden vormen hele verhalen. Vaak komen in deze verhalen ook één of meerdere dieren voor. Deze dieren staan hierbij symbool voor onderbewuste krachten en eigenschappen.
Op deze innerlijke reizen krijg ik vaak antwoord op vragen die me bezig houden. Deze verhalen beschouw ik als onverwachte, liefdevolle, wijze lessen. Die mij begeleiden en steunen op mijn weg door dit leven.

Vanaf het begin heb ik deze verhalen opgeschreven.
Eind 2009 werd daar nog een andere manier van schrijven aan toegevoegd: op stille momenten kan het gebeuren dat ik zomaar een mooie tekst doorkrijg. Deze teksten worden letterlijk 'dóór' mij geschreven. Níet door 'míj'!

Veel van deze verhalen en teksten heb ik gedeeld met mijn dierbaren. Hoewel iedereen me aanspoorde om iets met deze verhalen te doen, heb ik lange tijd een grote schroom en aarzeling gevoeld om ze in de openbaarheid te brengen. Ze lijken dan zo van 'míj', en zo ervaar ik het niet. De verhalen vallen voor mijn gevoel als geschenken in mijn schoot.
Maar, mooie dingen hoef je niet alleen voor jezelf te houden: iets moois wil stralen.
En ook mijn vreugde, dankbaarheid en ontroering over deze wijze lessen deel ik graag.
Daarom raapte ik eind 2010 de moed bijeen en organiseerde de eerste 'Verhalencirkel'. Het was ontzettend fijn om te merken dat de teksten, die ik in antwoord op mijn eigen levensvragen ontving, ook zoveel aan anderen te bieden hebben.
Meerdere verhalencirkels volgden.

En van het een komt het ander…
Tijdens de Verhalencirkels bleek, dat de aanwezigen de voorgedragen teksten graag nog eens zelf rustig thuis zouden willen herlezen.
Daarom heb ik nu een boekje samengesteld met daarin een selectie van 26 grote en kleine reisverhalen en teksten die, naar ik hoop en wens, ook jóu mogen steunen op je pad.