boomogen

Wat is Sjamanisme?

In het sjamanisme gaat men er van uit dat alles levend en bezield is. Mensen, dieren, planten, stenen, bomen, sterren en rivieren. Alles heeft een ziel en is dus bewust. Als alles in de zichtbare wereld een ziel heeft, levert dit ook een niet direct zichtbare geestwereld op.
Sjamanen onderscheiden drie geestwerelden. Deze geestwerelden - de niet-alledaagse-werkelijkheid genoemd - zijn nauw verbonden met de zichtbare wereld. Wanneer er iets niet goed gaat in de normale wereld, kan de oorzaak in een van de andere werelden liggen, en is het zaak om daar naar toe te reizen om te kijken wat er aan de hand is. En dit is nu precies het werk van de sjamaan. Hij (of zij!) heeft het talent ontwikkeld om te kunnen schouwen en reizen in andere werkelijkheden. Daarbij krijgt hij hulp en informatie van krachtdieren en gidsen in de andere wereld met wie hij een goed contact onderhoudt.

Omdat ik veel vragen krijg over wat Sjamanisme nou is, of niet is, en wat je er mee kunt, heb ik in een document enkele veelgestelde vragen over Sjamanisme bij elkaar gezet, en beantwoord.