Wat is Metamorfose Massage?

Metamorfose massage is een zachte, niet-directieve, behandeling die ons helpt te worden zoals we in wezen zijn.
Het gaat bij metamorfose massage om transformatie. Transformatie is een verandering die blijvend is.

Deze methode gaat ervan uit dat problemen, blokkades en ziekten hun oorsprong vinden in de periode vr de geboorte. We zien die periode niet als iets wat voorbij is, maar als iets dat een wezenlijk deel is van wie we n zijn. Ervaringen in deze periode opgedaan, vormen de basis waarop we n de geboorte verder gaan.

De reflexlijn van de wervelkolom op voeten, handen en hoofd weerspiegelt deze periode. Een behandeling bestaat uit een zachte aanraking van deze lijn.

Door met aandacht, onthecht d.w.z. zonder oordeel en zonder verwachtingen deze gebieden te behandelen, kan de geblokkeerde levenskracht vrijkomen.

Metamorfose massage houdt zich niet bezig met speciale symptomen of klachten, maar werkt op de mens als geheel, en geeft ruimte aan de innerlijke levenskracht, aan de Innerlijke Intelligentie. Oude blokkades oude gedachte patronen, emoties en opvattingen - kunnen in beweging komen en verdwijnen.

De altijd aanwezige levensenergie wordt vrijgemaakt en zorgt voor groei en verandering van binnenuit, zodat je kunt worden wie je bedoeld bent.

Een behandeling kan overal gegeven worden en wordt als zeer ontspannend ervaren.

Voor meer informatie zie de website van de werkgroep Metamorfose Massage.