Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een eenvoudige maar diepgaande methode om inzicht te krijgen in onderbewuste patronen en overtuigingen die je belemmeren om je volledige potentieel te verwezenlijken.

Het is niet alleen een cognitieve methode, maar belangrijker nog is het ervaren en beleven. Je gaat zien, horen, voelen, ervaren en 'vol beleven' wat de onderliggende oorzaak is van de dingen waar je in je leven tegenaan loopt.

Door de inzichten die daardoor ontstaan kun je je gaan bevrijden en losmaken van belemmerende patronen. Er ontstaat ruimte voor nieuw gedrag, heling en ont-wikkeling. Je komt een stapje dichter bij je kern, een laagje van de ui is eraf.