'Lichte' verhalen

Tijdens de Verhalencirkels bleek, dat de aanwezigen de voorgedragen teksten graag nog eens zelf rustig thuis zouden willen herlezen.
Daarom heb ik nu een boekje samengesteld met daarin een selectie van 26 grote en kleine reisverhalen en teksten die, naar ik hoop en wens, ook jóu mogen steunen op je pad. Dit boekje heet ‘Lichte’ verhalen.
Het kost € 15,-  en eventueel € 2,30 verzendkosten.

Wil je het boek ‘Lichte’ verhalen bestellen?

  • Stuur mij een mail met daarin je naam en volledige adresgegevens. Geef hierin ook aan hoeveel exemplaren je wilt bestellen. Vergeet daarbij niet om te vermelden voor welk(e) kaft(jes) je kiest.
  • Maak het bedrag van €15,- en € 2,30 verzendkosten over op girorekening NL85 INGB 0796 9719 27 t.n.v. C.E. Pieterse, Weurt. o.v.v. ‘Lichte’ Verhalen. Vermeld indien van toepassing het aantal exemplaren.
Binnen een week nadat ik je betaling heb ontvangen krijg je het boekje thuisgestuurd.